• tk
 • en
 • ru
 • 14 Sentýabr 2022 | 199 okalan

  Türkmenistanyň Awtomobil mekdepleri birleşiginiň okuw sapaklaryna sanly tehnologiýalar ornaşdyrylýar

  14 Sentýabr 2022 | 192 okalan

  Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň web saýty ähli zerur maglumatlary ýetirýär

  20 Awgust 2022 | 208 okalan

  Türkmenistan deňze çykalgasy bolmadyk ýurtlar boýunça Rezolýusiýany işläp taýýarlamagy teklip...

  20 Awgust 2022 | 169 okalan

  Türkmenbaşy Halkara deňiz portunda ulag ulgamynyň ösüşine bagyşlanan sergi geçiriler

  10 Maý 2022 | 422 okalan

  Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalaryna harby we hukuk goraýjy edaralaryny ösdürmek...

  10 Maý 2022 | 273 okalan

  Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş sekretaryny gutlady